ÕIGUSBÜROO

Sergei Desjatnikovi

Juristi poolt osutavate teenuste maksumus on otseses sõltuvuses usaldatud ülesannete keerukuse astmega.

Keskmise koormuse ja keerukuse astmega töö puhul juristi osutatava teenuse hind on 100,00 EUR tund. Kuid mitte vähem kui 20,00 EUR. Sellest tulenevalt konsultatiivsete teenuste maksumus algab 20 eurost.

Kliendi huvide esindamine esindajana kohtumenetluses tasustatakse eraldi kokkuleppe alusel. Minimaalne esindamise hind kohtumenetluses on 120 EUR.

Õigusalaste vaidluste (vara jagamine, elatis, võlgnevuste sissenõudmine, kahju hüvitamine, lepingute lõpetamine)  lahendamine kohtuväliselt – 240,00 EUR.

Tsiviilsuhetes on esinenud olukordi, kus vaidluse pooled ei ole suutelised jõudma kokkuleppeni põhjusel, et üks tsiviilsuhete osaleja ei kuule teist või ei soovi kuulata. Kokkuleppe mittesaavutamisel konflikti lahendadamisel üks pooltest pöördub nõudega kohtu poole, makstes selle eest suuri summasid menetluskulude näol (riigilõiv, esindajate kulud). Kohtuvälise vaidluse lahendamise eesmärgiks on kokku hoida poolte kulusid probleemi lahendamisel ja vältida pöördumist kohtuinstantsi poole.

 

 Rekvisiidid:

A/a : EE 972200001107623017 Swedbank.

Saaja: Sergei Desjatnikov

SWIFT/BIC : HABAEE2X