ÕIGUSBÜROO

Sergei Desjatnikovi

Perekonnaõigus

Kui Teie soovite lahutada abikaasast, saada elatist lapsele või endale, jagada õiglaselt ühisvara või tekib muu perekonnaalane küsimus ja teie ei tea millest alustada, siis Teil tasub pöörduda juristi poole. 

Juristid annavad konsultatsioone, räägivad teie õigustest, võimalustest ja kohustustest, mis on teie kasuks. Arvestades teie võimalusi, aitame teid sellest ebameeldivast olukorrast välja tulla maksimaalse kasumiga ja minimaalse kaotusega. Koostame hagiavaldusi ning soovi korral esindame teid kohtus või ametiasutustes.

 

Tööõigus

Kui teil tundub, et tööl rikutakse teie õigusi ja ülekoormatakse kohustustega või otsustasite töölt lahkuda või asuda tööle või Teid ei lubata puhkusele või ei maksta kokkulepitud või seadustega ettenähtud ületundide eest või tööandjal on probleemid töötajatega või Teil on tekkinud muud tööalased küsimused, siis on õige aeg pöörduda juristi poole. Meie jurist räägib teie õigustest ja kohustustest ning seletab kuidas peab tegutsema tekkinud ebameeldivas olukorras.

Pärimisõigus

Teie arvates on teid mitteõiglaselt jäetud ilma päranduseta ja teie ei tea mis seaduse alusel pärandusest kuulub teile ja kui suur osa või tahate teada saada, kes veel saab pretendeerida pärandusele või soovite vaidlustada testamenti, siis on õige aeg pöörduda juristi poole, kes analüüsib olukorda ja aitab teid maksimaalse kasumiga välja tulla ebameeldivast olukorrast. 

Äriõigus

Otsustasite alustada oma äri ja ei tea millest alustada, siis pöörduge juristi poole, et saada nõu. 

Võlaõigus

Meie sõlmime lepinguid õiguslikes suhetes probleemi vältimiseks ja enda rahuolu kindlustamiseks. Kui teie olete üürileandja, siis tüüpüürilepingust ei piisa. Pöörduge juristi poole kes aitab lepingut koostada arvestades teie huvisid nii, et teie oleksite maksimaalselt kaitstud. Juristid koostavad teie huvides võlatunnistusi, kinkelepinguid, töövõtulepinguid, müügilepinguid, käsunduslepinguid, ülalpidamislepinguid.

Võlgnevuste kohtuväline sissenõudmine

Võlgnevuste nõudmine kohtumenetluses