ÕIGUSBÜROO

Sergei Desjatnikovi

Meie sõlmime lepinguid õiguslikes suhetes probleemi vältimiseks ja enda rahuolu kindlustamiseks. Kui teie olete üürileandja, siis tüüpüürilepingust ei piisa. Pöörduge juristi poole kes aitab lepingut koostada arvestades teie huvisid nii, et teie oleksite maksimaalselt kaitstud. Juristid koostavad teie huvides võlatunnistusi, kinkelepinguid, töövõtulepinguid, müügilepinguid, käsunduslepinguid, üürilepinguid.