ÕIGUSBÜROO

Sergei Desjatnikovi

Õigusüroo asub Tartus ja spetsialiseerub tsiviilõiguse õigusharudele. Magistrikraadiga juristid osutavad õigusabi füüsilistele- ja juriidilistele isikutele võla- , perekonna-, töö-, pärimis-, ja äriõiguse valdkondades ja suhtuvad Teie probleemi lahendamisse suure pühendumusega. Büroo töökeeleks on eesti, vene ja inglise keel. Õigusbüroo klientide hulka kuuluvad nii väike- kui ka suurettevõtted, samuti füüsilised isikud. Oleme veendunud, et õigeaegne ja kvaliteetne õigusabi osutamine on igale isikule majanduslikult ja ajaliset kasulik ning aitab isikutel maandada kaasnevaid riske ning enam keskenduda oma põhitegevusele.

Juristid osutavad kliendile järgmiseid õigusalaseid teenuseid:

1. Nõustame võla-, töö-, äri-, perekonna-, karistus- ja pärimisõigusega seotud küsimustes.

2. Esindame kohtus (tsiviilmenetlus, väärteomenetlus või haldusmenetlus) ja teiste isikute ees.

3. Õigusalaste dokumentide koostamine, sealhulgas hagiavalduste, lepingute, võlatunnistuste,  pretensioonide, kaebuste, avalduste, vastuste, kirjade ja kohtukõnede koostamine.

 

Haridus

des est1